Velkommen til Engum kirkes hjemmesideSeneste nyt, ændringer og aflysninger

Følg nye informationer i dagspressen og her på hjemmesiden.

Konfirmandtilmelding Engum

Tilmelding til konfirmation er online.

Klik her for at gå til tilmeldingen. 

Hvad er vakance?

I forbindelse med at Inge Pilegaard Thomsen er fratrådt sin stilling pr 31.12. 2020, har biskoppen besluttet, at der i perioden 1. januar til 31. marts 2021 skal være vakance. Vakancen betyder, at andre af Vejle Provsti's dygtige sognepræster kommer og hjælper til i denne periode. Det vil primært være for at afholde gudstjenester. Anne Mette Ramsgaard Johansen fra Hornstrup/Grejs kommer vi også til at se mere til i fremtiden. Det er aftalt, at hun og jeg dækker hinanden ved fridage og friweekender fremover, hvilket vi glæder os til, ligesom jeg også ser frem til at afløse og tage gudstjenester i Hornstrup/Grejs. Det er interessant, at vi har fået dette samarbejde etableret i de to sogne, da der også tidligere har været knyttet bånd med fælles præstebetjening i disse sogne.

Fra den 1 april tiltræder jeg så i Engum på fuld tid, og er ansat ind til januar 2023. Jeg ser meget frem til at få lov til at være jeres fuldtids-sognepræst.

Med mange gode ønsker om et velsignet, lykkebringende og godt nyt år.

Sognepræst Michael Berghof.

Nuværende ændringer pga Corona

De skærpede restriktioner medfører, at gudstjenesten afkortes til at vare max. 30 minutter og uden fællessang og nadver.

Organist og kirkesanger medvirker.

Fortsat mundbind, håndsprit, rengøring og udluftning.

Arealkravet pr. person er hævet til 7,5m2. Således er der plads til 25 personer + personale under gudstjenesten.

Der planlægges en månedlig nadver efter gudstjenesten og efter udluftning. Første nadverfejring vil være 24. januar.

Under de skærpede restriktioner planlægges dåb til at ligge kl. 9.00 forud for gudstjenesterne.

Liturgien for gudstjeneste med max 30 minutters varighed anføres her:


Liturgi:

Klokkeringning og bedeslag
Præludium

Hilsen: ”Kort hilsen uden svar: ”Nåde være med jer og fred fra Gud hvor Far, og Herren Jesus Kristus”. Kollekt: ”Lad os alle bede” + korsvar: ”Amen” 1. Salme/Musikstykke (Sang ved kirkesanger – menighed kan nynne med) 

Trosbekendelsen (siges) ”Lad os bekende vor kristne tro” Evangelielæsning med prædiken
3. Motet eller Interludium
Fadervor (bedes om slutkollekt). ”Lad os alle bede”
Den Aronitiske Velsignelse (med. 3 x korsvar ”Amen”)
2. salme/musikstykke (Sang ved kirkesanger – menighed kan nynne med)
Postludium

Tidligere ændringer pga. Corona

Kirken må ved sang max rumme i alt 42 personer placeret med 2 meters afstand på hver 3. kirkebænk og løse stole. Afstandskrav på 2 meter gælder ikke for personer fra samme husstand.

Ved kirkelig handling uden sang, max 92 personer.

Nadver gennemføres for 6 personer ad gangen, der efterfølgende tager plads inden næste hold på 6 personer... Der startes med de bagerst rækker o.s.v. Præst og kordegn hjælper med tilrettevisninger.

Ved dåb, bryllup og begravelse kontakt venligst sognepræsten om gældende Corona vejledning.

Vikar uge 3

Sognepræst Michael Berghof holder ferie i uge 3, hvorfor sognepræst

Anne Mette Ramsgaard Johansen vikarierer fra 15. januar til 22. januar.

Kontakt sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen, anmj@km.dk og tlf. 20824832.

Kirkens børne- og voksenkor

Korlede Anne Louise Krogh orienterer løbende medlemmerne om sidste nyt

Mail: alk@annelouisekrogh.dk
Mobil: 2077 9982

Engum Gospelkor

Korleder Lene Svendsen-Tune

Mail: info@tunesverden.dk
Mobil: 5085 5005

I henhold til Corona-forholdsregler mødes vi i kirken.

Gudstjenester

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.