Velkommen til Engum kirkes hjemmesideSeneste nyt, ændringer og aflysninger

Følg nye informationer i dagspressen og her på hjemmesiden.

Menighedsrådsvalg i Engum sogn

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 inviterer vi til VALGSAMLING i gymnastiksalen ved Engum Skole.

Ved mødet vælges det nye menighedsråd. Der vælges ikke fra opstillede lister men ved personligt fremmøde.

Der er efterfølgende mulighed for at udløse et egentligt afstemningsvalg. Fristen for et sådant ønske er den 13. oktober 2020.

Engum Menighedsråd

Dokument om orienteringsmøde og valg til menighedsråd i Engum kirke. Se her.

Orlov og fratræden

Sognepræst Inge Pilegaard Thomsen er bevilget 3 måneders studieorlov fra 1. oktober 2020 med vikardækning af vores anden sognepræst Michael Berghof.

Vejle Provsti har 22. juni informeret menighedsrådet om, at sognepræst Inge Pilegaard er blevet anmodet om at varetage flere opgaver på Sct. Maria Hospice og i Det Palliative Team i Vejle, hvorfor Inge Pilegaard fratræder sin stilling som sognepræst i Engum pr. 1. januar 2021.

Kirkens børne- og voksenkor

Anne Louise Krogh orienterer løbende medlemmerne om sidste nyt

Engum Gospelkor

Øveaftener i efteråret 2020 kl. 19 - 21

Korleder Lene Svendsen-Tune
Mail: info@tunesverden.dk
Mobil: 5085 5005

I henhold til Corona-forholdsregler mødes vi i kirken.

01. september
15. september
29. september

13. oktober
25. oktober - Gospelgudstjeneste
27. oktober

10. november
24. november

06. december - Julekoncert
08. december

Ændringer pga. Corona

Kirken må p.t. ved sang max rumme i alt 42 personer placeret med 2 meters afstand på hver 3. kirkebænk og løse stole. Afstandskrav på 2 meter gælder ikke for personer fra samme husstand.

Ved kirkelig handling uden sang, max 92 personer.

Nadver gennemføres for 6 personer ad gangen, der efterfølgende tager plads inden næste hold på 6 personer... Der startes med de forreste rækker o.s.v. Præst og kordegn hjælper med tilrettevisninger.

Ved dåb, bryllup og begravelse kontakt venligst sognepræsten om gældende Corona vejledning.

Gudstjenester

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.