Velkommen til Engum kirkes hjemmesideSeneste nyt, ændringer og aflysninger

Følg nye informationer i dagspressen og her på hjemmesiden.

Information fra Engum Kirke

Som følge af sognepræst Inge Pilegaards ønske om at tiltræde en større kvote på Sct. Maria Hospice med fratrædelse af virke som sognepræst i Engum pr. 31.12.2020 -  skal stillingen som sognepræst i Engum herefter være ubesat i 3 måneder: januar, februar , marts 2021 - den såkaldte vakance periode.

I vakance perioden dækkes tjenesterne i Engum med betjening fra nabosogne.

Sognepræst Michael Berghof vikarierer for sognepræst Inge Pilegaard under dennes studieorlov fra 1. oktober frem til fratræden som sognepræst i Engum pr. 31.12 2020.

Sognepræst Michael Berghof tiltræder - efter vakance perioden  - pr. 1. april 2021 den ledige stilling som sognepræst i Engum.

 

 

Ændringer pga. Corona

Kirken må p.t. ved sang max rumme i alt 42 personer placeret med 2 meters afstand på hver 3. kirkebænk og løse stole. Afstandskrav på 2 meter gælder ikke for personer fra samme husstand.

Ved kirkelig handling uden sang, max 92 personer.

Nadver gennemføres for 6 personer ad gangen, der efterfølgende tager plads inden næste hold på 6 personer... Der startes med de forreste rækker o.s.v. Præst og kordegn hjælper med tilrettevisninger.

Ved dåb, bryllup og begravelse kontakt venligst sognepræsten om gældende Corona vejledning.

Konfirmander

Nuværende 6. klasse

Indskrivning til konfirmandundervisning i forår 2021

Søndag den 10. januar 2021 er der efter gudstjenesten  kirkekaffe i konfirmandlokalet for forældre og elever i 6. klasse. Her er der indskrivning og information om forløb af konfirmandundervisning for de konfirmander, der skal konfirmeres i Engum kirke St. Bededag fredag den 13. maj 2022 ved sognepræst Michael Berghof.

Nuværende 7. klasse

7. klasse deltager i konfirmandweekend den 13. og 14. marts 2021. Vi sætter i den weekend focus på kirkens sociale ansvar ude og hjemme. Besøger lørdag varmestuen i Fredericia, overnatter i Engum kirke og samler søndag ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Se yderligere information fra sognepræst Connie Lynge om forløbet frem til konfirmation i Engum kirke St. Bededag fredag den 30. april 2021 ved KLIK HER.

Kirkens børne- og voksenkor

Anne Louise Krogh orienterer løbende medlemmerne om sidste nyt

Engum Gospelkor

Øveaftener i efteråret 2020 kl. 19 - 21

Korleder Lene Svendsen-Tune
Mail: info@tunesverden.dk
Mobil: 5085 5005

I henhold til Corona-forholdsregler mødes vi i kirken.

24. november

06. december - Julekoncert
08. december

Gudstjenester

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.