Velkommen til Engum kirkes hjemmesideSeneste nyt, ændringer og aflysninger

Følg nye informationer i dagspressen og her på hjemmesiden.

Information fra Engum Kirke

Som følge af sognepræst Inge Pilegaards ønske om at tiltræde en større kvote på Sct. Maria Hospice med fratrædelse af virke som sognepræst i Engum pr. 31.12.2020 -  skal stillingen som sognepræst i Engum herefter være ubesat i 3 måneder: januar, februar , marts 2021 - den såkaldte vakance periode.

I vakance perioden dækkes tjenesterne i Engum med betjening fra nabosogne.

Sognepræst Michael Berghof vikarierer for sognepræst Inge Pilegaard under dennes studieorlov fra 1. oktober frem til fratræden som sognepræst i Engum pr. 31.12 2020.

Sognepræst Michael Berghof tiltræder - efter vakance perioden  - pr. 1. april 2021 den ledige stilling som sognepræst i Engum.

 

 

Ændringer pga. Corona

Kirken må p.t. ved sang max rumme i alt 42 personer placeret med 2 meters afstand på hver 3. kirkebænk og løse stole. Afstandskrav på 2 meter gælder ikke for personer fra samme husstand.

Ved kirkelig handling uden sang, max 92 personer.

Nadver gennemføres for 6 personer ad gangen, der efterfølgende tager plads inden næste hold på 6 personer... Der startes med de forreste rækker o.s.v. Præst og kordegn hjælper med tilrettevisninger.

Ved dåb, bryllup og begravelse kontakt venligst sognepræsten om gældende Corona vejledning.

Engum Gospelkor

Øveaftener i efteråret 2020 kl. 19 - 21

Korleder Lene Svendsen-Tune
Mail: info@tunesverden.dk
Mobil: 5085 5005

I henhold til Corona-forholdsregler mødes vi i kirken.

01. september
15. september
29. september

13. oktober
25. oktober - Gospelgudstjeneste
27. oktober

10. november
24. november

06. december - Julekoncert
08. december

Kirkens børne- og voksenkor

Anne Louise Krogh orienterer løbende medlemmerne om sidste nyt

Gudstjenester

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.