Møder i menighedsrådet ved Engum kirke 1. halvår 2020:

Alle møder er tirsdage kl. 19.00 i konfirmandlokalet. 

Tirsdag 14. januar
Tirsdag 18. februar
Tirsdag 24. marts
Tirsdag 21. april
Tirsdag 26. maj
Tirsdag 16. juni

Tirsdag den 12. maj er der Menighedsmøde på Engumhus kl. 19.00.

Formand Bent Bang Jakobsen vil redegøre for rådets virksomhed I det forløbne år samt planlagte aktiviteter for det kommende år.
Derefter orienteringsmøde om menighedsrådsvalget den 17. november 2020.