Friluftsgudstjeneste

Engum kirke afholder friluftsgudstjeneste i august måned under hensyntagen til vejrlig. Dato oplyses senere.

Friluftsgudstjenesten afholdes på skift hvert andet år på det smukke udsigtspunkt ved Skovhavevej, Ulbækhus – og ved Engum sø med bålhytten.

Vejle Provsti afholder friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Skyttehushaven.