Vielse / Velsignelse

Parret kontakter præsten for at aftale tidspunkt for vielsen, samt forudgående samtale. Inden vielsen skal der digitalt laves en prøvelsesattest på www.borger.dk. Den afleveres til præsten og kan tidligst laves 4 måneder før vielsen. Vielse er oprindelig det samme ord som velsignelse. Derfor er velsignelsen det vigtigste ved et kirkebryllup. Vi sendes ud i verden som ægtefolk med Guds velsignelse i ryggen. Gud lover at være med os i vores ægteskab. Vi gives styrke til at dele det liv sammen, der ligger foran os.