Fødsler og faderskab

Fødslen anmeldes automatisk til bopælssognet af en jordemoder. I de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen senest 14 dage efter . Hvis forældrene er gift, registreres faderskabet automatisk. Ugifte forældre kan registrere faderskabet ved at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk