Dødsfald og bisættelse / begravelse

Ved ønske om bisættelse eller begravelse henvender man sig til præsten eller til en bedemand. Dødsanmeldelsen foregår digitalt via bedemanden, og der aftales nærmere med præsten om den kirkelige handling. Ved bisættelse og begravelse forkyndes med påskens evangelium det levende håb, der gælder for alle mennesker, om Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi skænkes troen på, at de døde er hos Gud. Og vi låner trøsterige ord at vederkvæges med midt i vores sorg.