Attester, navneændring m.v.

Man henvender sig til kordegnekontoret i Bredballe, Kirkebakken 46.

Kontorets tlf. nr. og åbningstid: tlf. 75 81 40 92.                                 

Mandag - fredag kl. 9.30 - 13.00 og torsdag tillige 15.30 - 18.00.

Administrationens chef: Lene Winter Beck, mail: lwb@km.dk
Kordegn: Vibeke Sejr, mail: vst@km.dk

Bredballe kirkekontor