Musik og sang


Babysalmesang

Engum kirke vil gerne tilbyde babysalmesang for børn fra 3-10 mdr. Der vil blive sunget salmer, børnesange, rim og remser i kirken, inden vi slutter med kaffe og snak i konfirmandstuen.

Kontakt Anne Louise Krogh for yderligere oplysninger: alk@annelouisekrogh.dk


Spirekor

For børn i 0.-2. kl. mandage kl. 14.15 -15.10 i konfirmandlokalet.

Børnene hentes i og bringes tilbage til SFO. Vi synger enkle sange og lærer, hvad det vil sige at synge, synge sammen og i kor. I spirekoret arbejdes med sang og bevægelser, fagter som en måde til at huske tekst.
Der er altid lidt frugt og en kiks undervejs, så vi kan holde energien.

Koret medvirker ved et par gudstjenester i løbet af året - ved forårskoncert og julekoncert - og fast ved vores børnegudstjenester, ligesom vi altid har en »hyggedag« hvert halvår.

Opstart: uge 34 (19/8 2019)


Børnekor

For børn fra 3. kl. mandage fra kl. 15.10-16.25 i konfirmandlokalet.

I børnekoret arbejder vi videre med stemmen, snuser til flerstemmighed, og udvider repertoiret. I Børnekoret er der mulighed for at afprøve at synge solo eller duet indimellem, hvis man har lyst, og få større kendskab til egen stemme.
Koret medvirker ved et par gudstjenester i løbet af året - ved Julekoncert og Forårskoncert - ligesom vi synger Lucia på Vejle Sygehus og holder »hyggedag« med lidt workshop og tid til leg og fællesskab. Undervejs får vi altid lidt saft, frugt og en kiks/knækbrød, så vi kan holde energien efter en lang skoledag.

Tilmelding til, samt yderligere oplysning om spire og børnekor fås ved henvendelse til Anne Louise Krogh tlf. 20 77 99 82.  Mail: alk@annelouisekrogh.dk

Opstart: uge 34 (19/8 2019)


Kirkekoret

Kirkekoret er for alle sangglade voksne i Engum, der har lyst at synge sammen én torsdag om måneden i konfirmandlokalet.
Vi synger et bredt repertoire, gerne firstemmigt. Vi deltager i Julekoncert og Forårskoncert. Derudover er der mulighed for - i en turnus - at indgå i gudstjenesten om søndagen, understøttende for salmesangen i kirken sammen med kirkesanger Dan Varling.

Opstart: Uge 34 (22/8 2019) kl. 18.30-20.30


Gospelkoret

Engum gospelkor består af ca. 25 sangere, som mødes hver anden tirsdag i lige uger.

Vi synger gospel og bevæger os mest inden for den moderne amerikanske gospel genre. Alle er velkommen i koret, så hvis du kan lide at synge og gerne vil være en del af et dejligt og humørfyldt fællesskab, er du meget velkommen.

Korleder Lene Svendsen Tune - lenetune@gmail.com - tlf. 50 85 50 05. Kan kontaktes for yderligere information.

Gospelkoret er nu i gang med forårssæson 2020. 

Vi øver hver anden tirsdag i lige uger kl. 19.00 – 21.00 i konfirmandlokalet i Engum præstegård.

Kom og vær med!

Øvedato:

21. januar

04. februar

18. februar

03. marts

17. marts

31. marts

14. april

28. april

12. maj

26. maj Gospelkoncert i Engum kirke.